Norske aktører vil bidra til grenseløst samarbeid i nord

Det er klart etter søknadsfristens utløp 28. februar. De 23 prosjektene søker om til sammen 18,5 millioner euro i støtte til samarbeidsprosjekter som retter seg mot innsatsområdene forskning og innovasjon, bedriftsutvikling for SMB, miljø, ressurser og kulturarv og sysselsetting. Den norske andelen utgjør 3,9 millioner euro. Norsk medfinansiering av prosjektene ytes via norske Interreg-midler, mens søkere fra Sverige og Finland mottar støtte via EUs fond for regional utvikling (ERDF).

Klikk her for å se en oversikt over prosjektene.

I løpet av de neste månedene skal styrekommitéene i programmets delområder Nord og Sápmi behandle søknadene og levere sine anbefalinger til forvaltende myndighet (Troms fylkeskommune og Länsstyrelsen i Norbottens län).

Nord-programmets åttende utlysning åpner 1. juni, med søknadsfrist 6. september 2018.