Samarbeid skaper vekst i den arktiske reiselivsnæringen

Prosjektpartnerne innså at gjester hadde svært like assosiasjoner til det arktiske nord og at turoperatører presenterte de tre regionene uten landegrenser. Den bærende ideen for prosjektet var at samarbeid og bruk av felles ressurser ville gi bedre resultater for alle. Det skulle vise seg å være en avgjørelse som har bidratt sterkt til den økende veksten i reiselivsnæringen i nord. Nå er det prisbelønte Interreg Nord-prosjektet Visit Arctic Europe inne i fase to!

Det primære målet for Visit Arctic Europes andre prosjektfase er å videreføre det grenseoverskridende samarbeidet for å utvikle de nordligste regionene i Norge, Sverige og Finland som en helhetlig bærekraftig helårsdestinasjon av høy kvalitet. Blant innsatsområdene kan man nevne utvikling av lavsesonger og forbedring av forbindelser til og innenfor regionen.

Over 70 000 nye gjester i regionen
Visit Arctic Europe skapte i første fase (2015–2018) et banebrytende og grenseoverskridende samarbeid innen turistsektoren. Prosjektet kan dokumentere en økning på over 70 000 nye gjester og 516 000 nye gjestedøgn i regionen.

Det vellykkede samarbeidet førte til at EU-kommisjon i november 2017 valgte å hedre Visit Arctic Europe med prisen «The Arctic Award» i kategorien «Overcoming Critical Mass». Nå har Interregs styringskomité besluttet å finansiere prosjektets andre fase, som starter denne høsten og vil vare fram til April 2021.

– Vi er svært stolte over å få lov til å finansiere Visit Arctic Europe II, som etter min mening er et unikt samarbeidsprosjekt på tvers av landegrenser. Det fortsatte samarbeidet mellom landene gjør Visit Arctic Europe-regionen til et konkurransedyktig og bærekraftig reisemål året rundt, påpeker programdirektør for Interreg Nord, Iiris Mäntyranta.

De som deltar i prosjektet er Finnish Lapland Tourist Board, Swedish Lapland Visitors Board og NordNorsk Reiseliv AS, samt 125 reiselivsbedrifter spredt over hele den arktiske regionen. Nordnorske bedrifter utgjør rundt 50 av disse. Siden første fase av Visit Arctic Europe har det med andre ord kommet til 35 nye bedrifter. Projektets budsjett er på 5.3 MEUR, som finansieres av EU-programmet Interreg Nord, Lapin liitto (Det regionale styringsorganet i Finsk Lappland), Region Norrbotten (det regionale styringsorganet i Norrbotten, Sverige), Innovasjon Norge Arktis, Finnmarkfylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordisk Ministerråd samt deltakende reiselivsbedrifter.

– En stor takk til finansørene og samarbeidspartnerne som gir oss mulighet til å ta samarbeidet vårt til neste nivå. Målet er å generere en økning på 10 % i antall gjestedøgn fordelt over årets sesonger. Gjennom økt helårsdrift vil lønnsomheten i næringen bedres og gi nye muligheter for utvikling, sysselsetting og entreprenørvirksomhet i regionens mange, små lokalsamfunn, betoner Rauno Posio, programdirektør hos Visit Arctic Europe.

– Vi er utrolig glade for å kunne videreføre det fruktbare samarbeidet med partnerne våre i Nord-Finland og Nord-Norge, og å få denne muligheten til å skape fremgang sammen», sier Trond Øverås, administrerende direktør for NordNorsk Reiseliv AS.

[faktaboks tittel=»Visit Arctic Europe II – Stronger Together:» plassering=»venstre»]

Budsjett: 5,3 Millioner Euro
Prosjektperiode: August 2018 – April 2021
Finansiører: Interreg Nord, Lapin Liitto/Regional Council of Lapland, Region Norrbotten, Innovasjon Norge Arktis, Finnmark Fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordisk Ministerråd
Prosjektpartnere: Finnish Lapland Tourist Board, Swedish Lapland Visitors Board, NordNorsk Reiseliv AS, samt 125 reiselivsbedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland
[/faktaboks]