Arctic -ecocrete

I nordområdene blir det årlig deponert flere millioner tonn med uorganisk industrifall. Størsteparten kommer fra gruveindustrien som blant annet deponerer store mengder sten og sand. Prosjektsamarbeidet Arctic-ecocrete skal se på hvordan disse avfallsstoffene kan gjenvinnes og benyttes i betongindustrien til å lage sement. Prosjektets overordnede målsetting er å forbedre det arktiske områdets konkurransekraft, vitalitet og sysselsetting. Dette skal gjøres med tett samarbeid med nordområdenes viktigste forskningsinstitusjoner og forretningsutviklere innen betongindustrien.

Norsk prosjekteier

Norut Narvik

Budsjett

Norsk bidrag: 261 029 EUR

Total: 1 364 34 €

Andre partnere

Oulun ylioisto,

LTU