Tre av fem godkjente prosjekter i Nord har norsk deltakelse

I alt ble fem prosjekter innvilget etter behandlingen av søknadene som kom inn i den sjette utlysning av prosjektmidler i Interreg Nord-programmet. Tre av de fem godkjente prosjektene har norsk deltakelse.

De tre norske prosjektene utløste omlag 0,6 millioner kroner i norske Interreg-midler. Totalt utløste de fem godkjente prosjektene 2,3 millioner euro i EU-midler.

Oversikt over godkjente prosjekter finner du her.