Pasvik miljøovervåkning

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Finnmark

Kontakt

  • Beitnes, Amund

Prosjektperiode

25.01.2005 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 500000 Kjell

Total: 105000 €