Partner Point

Prosjektet legger til rette for og knytter sammen bedrifter i Barentsregionen, bl.a gjennom partnersøk i Murmansk, i samarbeid med svensk hovedsøker Norrbotten handelskammer.

Norsk prosjekteier

Tromsø handelskammer

Kontakt

  • Overvaag, Christian

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 162000 Kjell

Total: 105000 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.kolarctic.no/