Til fotball

Forprosjektet sikter mot et hovedprosjekt med EU-part som på bredere basis utveksler fotballkompetanse i Barentsregionen.

Norsk prosjekteier

Fotballinvestering AS

Kontakt

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 200000 Kjell

Total: 63000 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.kolarctic.no/