Detec

Dette Espon-prosjektet skal gi praktisk veiledning om hvordan man kan utnytte kunnskapene i programmet til å oppdage territoriale fordeler og snu utfordringer til muligheter sett i en større territoriell sammenheng. Prosjektet skal vise måter å utnytte et territorielt potensiale basert på merkevarebygging sammen med tilsvarende regioner / byer.

Bevissthet og åpenhet for å inkludere en europeisk dimensjon i strategibygging og politikkutforming er av stor betydning for å utvikle nye regionale politiske tilnærminger. Dette prosjektet er forventet å møte etterspørselen etter analytiske metoder og tilnærminger, samt å støtte lokale og regionale utøvere og politikere på jakt etter måter å oppdage territorialt potensiale ved å ta i bruk et europeisk perspektiv og for å gjøre utfordringer til muligheter.

Prosjektet drives av Nordregio som er et ledende internasjonalt nordisk forskningsinstitutt i det brede feltet av regionale studier. Senteret driver strategisk forskning med sikte på å produsere informativt og relevant materiale for beslutningstakere på internasjonale, nasjonale og regionale nivåer.

Prosjektperiode

01.09.2012 - 31.03.2014

Mer om prosjektet

Andre partnere

Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning (OIR).
Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization.
Polish Academy of Sciences (IGSO PAS).