Esatdor

Dette prosjektet ligger innenfor den bredere maritime og territorielle politiske kontekst. Det er første gang at ESPON ser eksplisitt til havet som en del av det europeiske området og ikke bare som et supplement til land eller som en barriere for territorial utvikling.

Prosjektet søker å forstå land og sjø som en integrert helhet og dermed utforske territorielle utviklingsmuligheter og risiko for Europas maritime regioner.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Prosjektperiode

01.09.2010 - 01.09.2013

Budsjett

Total: 799 716 €

Andre partnere

MCRIT S.L. – ES University of Malaga, European Topic Centre Spatial Information and Analysis – ES University of Valencia, Institut for Local Development – ES Leibniz Institut for Baltic Sea Research – DE Institute for Environmental Studies, VU University – NL University of Thessaly – EL Constanta Maritime University – RO