ESPON CLIMATE

Publiseringsdatoer:

  • 23. june 2009
  • 23. desember 2009
  • Utkast sluttrapport: 23. desember 2010
  • Sluttrapport: 23. april 2011

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Prosjektperiode

01.03.2009 - 30.04.2011

Budsjett

Total: 999 418 €