NSS – NORTH SEA STAR

Prosjektet har som mål å vurdere Nordsjøregionen prosjektresultater med tanke på å utvikle de mest effektive regionale energiselskapene. Analysearbeidet fokuserer på rollen som territorielt samarbeid kan spille i en slik utvikling, og på hvordan nye modeller for klyngeprosjekter kan bidra til effektiv flernivåforvaltning.

Prosjektet skal produsere faktagrunnlag for strategiutforming hos beslutningstakere.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Prosjektperiode

01.09.2012 - 28.02.2014

Budsjett

Total: 339 923 €

Andre partnere

Delft University of Technology, NL
Norwegian Institute for Urban and Regional research, NO
Leibniz Institute for Baltic Sea Research, DE
University of Oldenburg, DE
University Of Málaga, European Topic Centre On Spatial Information and Analysis, ES