Program: Botnia-Atlantica

Sirkulær plastøkonomi

Prosjektet er et forstudie hvor siktemålet er å formulere og definere en prosjektidé som skal bidra til økt gjenvinning av plast.

Interreg Botnia-Atlantica: 2. utlysningsrunde for 2019

Under denne utlysningsrunden er det mulighet til å søke om prosjektmidler til prosjekter innenfor innsatsområdet Miljø. Det er også anledning til å søke om midler til forstudier innenfor innsatsområdene Innovasjon,…

Botnia-Atlantica tildeler midler til forprosjekter

Et forprosjekt gjennomføres over maks ni måneder og bevilges med høyst 45 000 Euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF). Botnia-Atlantica programmet finansierer maks 60 prosent av et forprosjekts totale budsjett. Et…

Side 1 av 7
12345...7