Vant gjev pris under årets Arctic Awards

9. oktober ble vinnerne av årets Arctic Awards 2018 utropt under en høytidelig seremoni i Scotland House i Brüssel. Dette er andre gang den høythengende prisen deles ut. Prisens formål er å fremheve innovative prosjekter med temaer som berører den arktiske regionen.

WindCoE (Nordic Wind Energy Center) vant pris i kategorien «Cold Climate Opportunities». Prosjektet har etablert et kompetansesenter for vindkraft i områder med kalde klimatiske forhold. Senteret tar for seg problemstillinger som ising på vindmøller, gjennomfører støyanalyser og måling av vindeffekt. Med senterets etablering muliggjøres tverrfaglig forskning og utvikling på vindenergi i kalde klimasoner. Videre skal senteret være en spydspiss for videreutvikling av bærekraftig vindkraft i Norden.

Med i samarbeidet deltar partnere fra Finland, Sverige og Norge. Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet (UiT) er norsk prosjekteier. Prosjektet er en del av Interreg-programmet Botnia-Atlantica.

Les mer om prisutdelingen HER.

Prisen er en del av Arctic Cooperation, et samarbeid mellom fem samarbeidsprogrammer som koordineres av Nordlig Periferi og Arktis-programmet.