Interreg-prosjekt jakter løsningen på reindøden på Nordlandsbanen

Faksimile fra Avisa Nordland 21. desember 2017.

I høst og vinter har rapportene om reinpåkjørsler langs Nordlandsbanen vært mange. NRK Nordland rapporterte nylig at hele 514 dyr ble tatt av toget på den 73 mil lange jernbanestrekningen i 2017. På nærmere halve strekningen har NSB i vinter kjørt med redusert hastighet.

I løpet av vinteren håper forskere som deltar i Interreg-samarbeidet AnimalSense å kunne dokumentere at en liten elektronisk varslingsbrikke kan løse problemet med reinpåkjørsler. I en kronikk i Avisa Nordland (kronikken er dessverre bak betalingsmur), forteller Inger Hansen og Svein M. Eilertsen ved avdeling for utmarksressurser og næringsutvikling ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om prosjektet.

Nær halvparten av alle dyrekollisjoner forårsaket av tog siden 1985 har skjedd på Nordlandsbanen. Problemet er økende. Samferdselsministeren har lovt penger til viltgjerder langs de mest utsatte strekningene. Men å sette opp gjerder langs hele den 729 kilometer lange banen er urealistisk. Reinen må dessuten krysse både jernbane og vei flere ganger årlig når de flyttes mellom årstidsbeitene, og er da spesielt utsatt for ulykke. Reindriftsnæringa har ingen alternativer til denne flyttingen, uten at det går på bekostning av reinbeiteareal, kvaliteten på beitene og tilveksten på dyrene.

En liten sender festet til reinens halsklave, kan bidra til å redusere reindrapene langs Nordlandbanen.

NIBIO jobber med et lovende konsept for elektronisk varsling, som i vinter testes i stor skala på veistrekninger i Norge og Sverige.

Varslingssystemet består av en sender på 20 gram, som kan festes på reinen. Denne sender radiosignaler til mottakere langs veien som igjen er koblet opp mot lysdioder. Mottakeren aktiveres og begynner å blinke når reinen er 100–200 meter fra senderen. Bilførere blir dermed varslet med blinklys hvis det er rein i nærheten av veien. Senderen vil koste under 200 kroner per enhet, og siden reinen er flokkdyr, trenger man ikke sendere på alle individer.

Utviklingen gjøres i samarbeid mellom forsknings- og utviklingsmiljøer i Norge, Sverige og Finland gjennom Interreg-prosjektet AnimalSense. Den innledende testingen er gjort på NIBIO Tjøtta og hos reindriftsutøverne Stig og Tom Lifjell på Tverrvatnet i Mo i Rana. I vinter skal varslingssystemet utprøves i stor skala både i Sverige og på E6 over Saltfjellet.

– Dersom dette varslingssystemet fungerer på vei, kan det også være et svært aktuelt tiltak for strekninger på Nordlandsbanen som ikke får viltgjerder. Vi tror at konseptet kan tilpasses jernbanen med en del modifiseringer. NIBIO ønsker Bane Nor velkommen til å bidra som en aktiv samarbeidspart for å finne nye løsninger i lag med FoU-miljøene og reindriftsnæringa, skriver Hansen og Eilertsen i kronikken.