Prisvinnende Interreg-prosjekt kan løse miljøutfordringer i kystsonen

Både mikro- og makroalger vokser ekstremt hurtig og et innhold som er interessant både som biodrivstoff, fôr, mat, kosttilskudd, farmasøytika og kosmetikk. Globalt øker også forventningene om at alger som råstoff kan bidra til å løse miljø- og klimautfordringer, blant annet i form av lavt energiforbruk ved produksjon og binding av CO2.

Kan løse miljøutfordringer
Gjennom Interreg-prosjektet TransAlgae samarbeider forskere i Norge, Sverige og Finland om kultivering av alger i et kaldt og omskiftelig nordisk klima. Prosjektet søker blant annet svar på hvordan næringsstoffer som opptas av mikroalger, for eksempel fra avløpsvann, kan anvendes som biodrivstoff. Et viktig poeng er å teste algeproduksjon på steder hvor det er utslipp av for mye næringsstoffer i havet, for eksempel nært havbrukslokaliteter, og hvordan slik algeproduksjon kan fjerne karbondiksid og næringsstoffer på en miljøvennlig måte.

Internasjonal anerkjennelse
Prosjektet har allerede vakt betydelig internasjonal oppsikt, og på tampen av fjoråret mottok prosjektet historiens første Arctic Project Award. Prisen deles ut av Arctic Cooperation, en sammenslutning av de fire naboskaps- og Interreg-programmene Nordlig Periferi og Arktis, Botnia-Atlantica, Interreg Nord og Kolarctic, som alle retter innsatsen mot Europas arktiske områder.

NIBIO er norsk partner i prosjektet.

Michael Roleda er forsker ved NIBIO i Bodø.

– NIBIOs rolle i prosjektet er blant annet å kultivere makroalger og undersøke vekst og hvordan ulike oppvekstforhold påvirker næringsinnholdet i dem. Endel av algene sendes også til partnerne i Sverige og Finland for å lage biobrennstoff. Jeg er svært forøyd med at prosjektet fikk denne prisen, sier Michael Roleda, forsker ved NIBIO i Bodø.

TransAlgae-prosjektet er finansiert gjennom Botnia-Atlantica-programmet, som foruten Nordland fylke i Norge omfatter Västerbottens län, Västernorrlands län og Nordanstigs kommun i Gävleborgs län i Sverige, samt landskapene Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotteni Finland.

Jakter på nye priskandidater
Nå er Arctic Cooperation på jakt etter nye kandidater til Arctic Project Award 2018. Som i 2017 er målet med prisen er å fremme grenseregionalt og transnasjonalt samarbeid gjennom å synliggjøre gode prosjekter i de «arktiske» programmene Nordlig Periferi og Arktis, Nord, Botnia-Atlantica og Kolarctic. Videre skal Arctic Award bidra til inspirasjon gjennom å vise fram hvordan samarbeid mellom nordlige naboer skaper reelle og målbare endringer i arktiske lokalsamfunn.

Det deler ut priser i to kategorier:

Flere detaljer kunngjøres snart via programmenes nettsider.