Seks nye prosjekter i Botnia-Atlantica skal styrke grenseregioner i Norge, Sverige og Finland

Til sammen bevilget programmet midler til en verdi av 5 649 411 millioner euro fordelt på seks nye prosjekter. Av disse har to prosjekter norsk deltagelse.

Disse er:

Bärkraft
Prosjektet skal bidra til å utvikle et mer bærekraftig næringsliv i de deltagende regionene med særlig fokus på reiseliv. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om hva bærekraft betyr. Temaer som natur-, miljø-, og klimapåvirkning, samspillet mellom næringsliv og lokalsamfunnet, samt næringenes økonomiske merverdi kommer til å være sentrale temaer. Ved prosjektets slutt skal reiselivsaktørene og de delaktige prosjektpartnerne ha god kompetanse om likeverd og likevekt som implementeres i den daglige driften.

Prosjektpartnere: Visit Hemavan Tärnaby AB, Gold of Lapland ekonomisk förening, Helgeland reiseliv

Programmidler: 544 419 euro

Norske IR-midler: 614 827 euro

Cirkulär plastekonomi i MidtSkandia
Prosjektet er en forstudie som skal utlede til et prosjekt med sirkulærøkonomi som tema og skal bidra til bedre metoder for gjenvinning av plast.

Prosjektpartnere: Mittskandia, Länsstyrelsen Västerbotten, Rana Utviklingsselskap

Programmidler: 13 163 euro

Norske IR-midler: 18875 euro

Om Interreg Botnia-Atlantica
Botnia-Atlantica-programmet dekker midtre og nordlige deler av Norge og Sverige, og inkluderer også de vestligste delene av Finland. Interreg Botnia-Atlantica legger til rette for økt innovasjon, et sterkere næringsliv, utvikling av natur- og kulturarv og gode samferdselsløsninger mellom øst og vest.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor fire satsningsområder:

Les mer om bevilgningene på programmets hjemmeside.