Interreg Botnia-Atlantica: 2. utlysningsrunde for 2019

Under denne utlysningsrunden er det mulighet til å søke om prosjektmidler til prosjekter innenfor innsatsområdet Miljø. Det er også anledning til å søke om midler til forstudier innenfor innsatsområdene Innovasjon, Miljø og Transport.

Innenfor innsatsområdet Miljø er det gjenstående 800 000 euro, 300 000 gjenstående innenfor innsatsområdet Innovasjon, mens 30 000 euro er øremerket til prosjekter for innsatsområdet Transport.

Ytterligere 600 000 euro kan gjøres tilgjengelig for gjennomførte prosjekter innenfor innsatsområdet Innovasjon ved neste utlysningsrunde våren 2020.

Om Interreg Botnia-Atlantica
Programområdet dekker midtre og nordlige deler av Norge og Sverige, og inkluderer også de vestligste delene av Finland. Interreg Botnia-Atlantica legger til rette for økt innovasjon, et sterkere næringsliv, utvikling av natur- og kulturarv og gode samferdselsløsninger mellom øst og vest.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor fire satsningsområder:

Botnia Atlantica strekker seg over fjell og hav, fra Norskehavet i vest til Bottenvika i øst.

Les mer om Interreg Botnia-Atlantica HER. Se også programmets hjemmeside.