Kategori: Nordlig Periferi og Arktis

Havet – verdens største søppelfylling?

Marin forsøpling utgjør en stor trussel Marin forsøpling, i form av fast avfall i havet som følge av menneskelig aktivitet, utgjør en stor trussel mot havmiljøet og er en god…

Side 1 av 2
12