Fylke: Hedmark

Møteplass Fredsplassen Morokulien

Som følge av tidens tann gjennom 100 år trenger det unike fredsmonumentet på Morokulien trenger sårt restaurering. Gjennom prosjektet får svenske og norske elever i gymnas/videregående skoler, innenfor byggfag i…

Grensevilt

Grensevilts mål er å legge grunnlag for en bedre grense-overskridende, inkluderende og konfliktreduserende forvaltning av elg, ulv og jerv i barskogen i Indre Skandinavia, på tvers av riksgrensen og sør…

RDI2CLUB

RDI2CluB er en forkortelse for Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems. Prosjektet vil bidra til at de mer grisgrendte strøk i Baltic Sea Region…

Geologisk arv i Indre Skandinavia (GEARS)

Turisme basert på geologi er en næring i vekst. Nå skal turister som besøker Folldal gruver, Fulufjellet, Siljansringen og andre geologiske særegenheter i Indre Skandinavia få et bedre tilrettelagt tilbud…

To land – Én elv

Prosjektet handler om én elv: Femund-/Trysil-/Klarälven. Elva, og dens biologiske mangfold og økosystemtjenester, kjenner ikke administrative grenser. Det er derfor viktig å se vassdraget i sammenheng på tvers av riksgrensen…

Fjelltransfer Trysil – Dalafjellene

Bakgrunn for prosjektet er en voksende turistnæring i Trysil/Dalarna, store utbyggingsplaner og behov for nye bærekreftige transportløsninger. Prosjektets hovedmål er å skape et kunnskapsunderlag om fremtidens trafikkbilde mellom Trysil og…

Business X Country

Norges Skiforbund (NSF) og Svenska Skiförbundet (SSF) har som hovedmål å skape positive verdier for den enkelte og samfunnet og dermed styrke skiidrettens posisjon som engasjerer innbyggerne og som drivkraft…

The bioeconomy region

Interreg-prosjektet «The Bioeconomy region» har som formål å gjøre hele området til en ledende region for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter fra skogen, slik at både næringsliv og offentlige…

Side 1 av 8
12345...8