Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet og Länsstyrelsen Dalarna har et mål om å utvikle en felles og omforent besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker. Prosjektet vil ta i bruk besøksforvaltning som et verktøy i en grenseoverskridende besøksstrategi for de to nasjonalparkene som vil øke tilgjengeligheten til grenseregionens natur- og kulturarv, og gjennom fellestiltak presentere begge nasjonalparkene som en sammenhengende enhet.

Norsk prosjekteier

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Kontakt

 • Henriette Bøe Kildahl

  Fulufjellet nasjonalparkstyre

  +47 62 55 10 00

  Send e-post

 • Ragnar Ødegaard

  Fulufjellet nasjonalparkstyre

  +47 62 55 10 00

  Send e-post

Prosjektperiode

01.05.2016 - 31.12.2018