RDI2CLUB

RDI2CluB er en forkortelse for Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems. Prosjektet vil bidra til at de mer grisgrendte strøk i Baltic Sea Region klarer å utnytte sitt potensial innenfor bioøkonomien. Dette skal oppnås ved å bygge grenseoverskridende samarbeid innenfor innovasjonsutvikling og smart spesialisering innenfor bioøkonomi.

Fra Hedmark deltar:

Hedmark fylkeskommune
Høgskolen Innlandet Evenstad
Tretorget AS

Tretorget leder WP 3 som skal utvikle kunnskap om og modeller for hvordan en bedre kan legge til rette for mer innovasjon ved å øke samarbeidet mellom de fem deltakende regioner.

For å bidra til øke muligheten for samarbeid mellom de ulike regionene, vil prosjektet utvikle en digital plattform for innovasjon innenfor bioøkonomi. Denne vil bli prøvd ut og videreutviklet ved å arbeide med konkrete pilotprosjekter fra hver av regionene. Pilotprosjektene skal være knyttet til forskjellige SMB.

I RDI2CluB samarbeider representanter fra det offentlige, forskning og innovasjonsvirksomheter/næringsliv («trippel helix») i hver av de fem regionene. Dette for en felles innsats for å “booste” bioøkonomiutviklingen innenfor disse fem regionene i Baltic Sea Region.

RDI2CLUB er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen (EUSSR).

Norsk prosjekteier

Tretorget AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 388 595 €

Total: 2 669 784 €

Prosjektnettside

http://www.rdi2club.eu/

Andre partnere

Høgskolen Innlandet Evenstad
Hedmark fylkeskommune
Regional Council of Finland (FI)
Regional Science and Technology Center (PL)
Swietokrzyskie Voivodeship (PL)
Foundation for Education and Social Dialogue PRO CIVIS (PL)
Institute for Environmental Solutions (LV)
Vidzeme Planning Region (LV)
Stockholm Environment Institute Tallinn Center (EE)