Fjelltransfer Trysil – Dalafjellene

Bakgrunn for prosjektet er en voksende turistnæring i Trysil/Dalarna, store utbyggingsplaner og behov for nye bærekreftige transportløsninger. Prosjektets hovedmål er å skape et kunnskapsunderlag om fremtidens trafikkbilde mellom Trysil og Dalafjellene og området rundt, samt beskrive mulige fremtidssenarier for felles grenseoverskridende kollektivtransport. Antatte effekter er tettere kobling mellom regionale samferdselsmyndigheter, kollektivtrafikkselskaper, kommuner og private aktører i Hedmark og Dalarna, og at det fører til en god og bærekrafting transport for turister og innbyggere.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.06.2017 - 01.11.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 200 000 Kjell

Total: 176 449 €