Tema: Grønn økonomi (2014-2020)

Raffinerer restprodukter fra tre til fiskefôr

Interreg-prosjektet «Bioraff – Mer av Tre» har skapt nye forretningsmuligheter og posisjonert Nordens Grønne Belte som et sirkulærøkonomisk kraftsenter for biobasserte produkter.

FISK

I prosjektet FISK skal Rise Processum og RISE PFI bygge videre på resultatene fra det foregående Interreg-prosjektet Bioraff, et prosjekt som så på muligheten for utnyttelse av biomasse fra skogen…

GrAB: Grønne arktiske bygninger

Prosjektets formål er å formidle overfor myndigheter grønne bygningsmetoder for et kaldt arktisk klima, for planlegging av bosettinger i nord.

DeConcrete

Prosjektet skal arbeide for grensekryssende arktisk teknologisamarbeid mellom industri, akademia, FoU-miljøer om sirkulærøkonomisk vekst i kolarctic-regionen ved å utvikle nye innfallsvinkler for gjenbruk og resirkulering av bygningsmaterialer, med særlig fokus…

Scandinavien Sustainable CircularConstruction (C2C)

Prosjektets formål er å bygge flere holdbare og energieffektive offentlige bygg. C2C vil øke kunnskapsnivået og forandre Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet S2C…

CleanCon

Porsjektet Cleancon skal jobbe med å fremme bruken av arbeidsmaskiner som går på elektrisitet eller andre fornybare energikilder. Dette ønsker prosjektpartnerne å oppnå ved å utvikle og synliggjøre et felles…