DeConcrete

Prosjektet skal arbeide for grensekryssende arktisk teknologisamarbeid mellom industri, akademia, FoU-miljøer om sirkulærøkonomisk vekst i kolarctic-regionen ved å utvikle nye innfallsvinkler for gjenbruk og resirkulering av bygningsmaterialer, med særlig fokus på betong. Dette med hensyn til miljø så vel som et kaldt arktisk klima.

Norsk prosjekteier

Norut

Prosjektperiode

01.09.2019 - 31.12.2021

Andre partnere

UiT Narvik