Registrer deg nå til Østersjøstrategiens digitale årsforum

Konferansen kunne knapt komme på et bedre tidspunkt. Strategiens handlingsplan skal revideres og EU-kommisjonen lanserer en rekke nye initiativer som En europeisk grean deal.

Østersjøregionen har en unik posisjon til å bli en foregangsregion i et grønnere og mer fremtidsrettet Europa. Derfor arrangeres årets konferanse under tittelen: «Mot et nytt tiår med innovasjon og bærekraft».

Samarbeid gir muskler

Hensikten med konferansen er å samle deltagere fra offentlige forvaltning, internasjonale organisasjoner, NGO-er, universiteter, lokale- og regionale myndigheter, samt bedrifter for å snakke om felles utfordringer og nyskapelse i Østersjøregionen.

Konferansen vil legge til rette for en bedre dialog mellom aktører fra ulike land og sektorer. Underveis formes innovative samarbeidsformer og felles innfallsvinkler som bidrar til strategiens tre hovedmål: Redde havmiljøet, knytte regionen sammen, og økt velstand.

EUs første makroregionale strategi

Østersjøstrategien var den aller første av EUs fire makroregionale strategier og ble lansert i 2009 av EU-kommisjonen. Formålet er å rette søkelyset mot felles utfordringer innenfor et geografisk område.

På grunn av den globale koronasituasjonen blir årets konferanse gjennomført digitalt. Til tross for dette blir det som før, et spekket arrangement med plenumsdiskusjoner, workshops, nettverkslandsby og mye mer!

Se HER for fullstendig program.

Meld deg på via denne lenken, og se konferansens hjemmeside for nærmere informasjon.