Tema: 4.7 Arktisk samarbeid

OPreWa – verdifulle grensevassdrag

Våre verdifulle grensevassdrag – Our Precious Transboundary Waters (OPreWa) I prosjektet OPreWa vil vi: Gjennom prosjektsamarbeidet øker vi bevisstheten om miljøtilstanden i våre felles verdifulle grensevassdrag. Vi styrker også det…

NeTo-PFAS

New tools for managing PFAS challenge (NeTo-PFAS) Polyfluorerte alkyl forbindelser (PFAS) er høyt stabile miljøgifter som brukes som brannslukningingsmiddel på for eksempel flyplasser. Nesten alle mennesker har PFAS i blodet…

NOWA

Nordic Waste Managment Vision – NOWA Formålet med NWC ville være å fremme og lette utveksling av kunnskap og praksis mellom interessenter innen avfallshåndtering og fremme harmonisering av tverrgrensebestemmelser for…

Girku SOS

Prosjektet skal bidra til bedre folkehelse for innbyggerne i Sapmi på kort og lang sikt. Forskning viser betydningen av å få uttrykke selvmordstanker, sorg, traumer og vanskelige opplevelser på eget…

Boost Nordic Biogas (BNB)

The biogas system involves many parts of society and can contribute to sustainable waste management, sustainable food production, local cycles of nutrients, circular economy, resource efficiency, security of supply in…

SUMMATION

Sustainable Autonomous Systems and Solutions (SUMMATION) Forventede resultater Prosjektets aktiviteter har til hensikt å fremme entreprenørskap med en teknologisk tilnærming. I tillegg fremmes læring i praksis og å stimulere til…