Girku SOS

Prosjektet skal bidra til bedre folkehelse for innbyggerne i Sapmi på kort og lang sikt. Forskning viser betydningen av å få uttrykke selvmordstanker, sorg, traumer og vanskelige opplevelser på eget morsmål. Vi ønsker å gi en felles krisetjeneste til hele den samiske befolkningen i hele Norden. Prosjektet skal bidra til selvmordsforebygging og bedre psykisk helse. Det skal utvikles gode digital løsninger både for innskrivere og frivillige i hele Sapmi.


Målsetningen er å utvikle et varig tilbud på Nord-Samisk for hele Norden som konkret legger til rette for bedre helse for Nordiske borgere med samisk bakgrunn og deres hverdag. Prosjektet vil bidra til å fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med styrket helse og velferd. Ved å ha kvalifiserte frivillige har Kirkens SOS i 50 år drevet med selvmordsforebygging og forebygging av psykisk uhelse, og er godt kvalifisert med sine samiskspråklige medarbeidere for å legge til rette også for et samisk tilbud der alle som tar kontakt kan være anonym.

Norsk prosjekteier

Kirkens SOS

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2023 - 01.04.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 2430000 NOK

Total: 318900 €

Prosjektnettside

https://www.girku-sos.no/

Andre partnere

Kyrkans SOS, Sverige