Tema: 2.9 Reduksjon av forurensing

MUNIMAP

MUNIMAP Baltic Sea Munitions Remediation Roadmap Forurensning fra dumpet ammunisjon er fortsatt en alvorlig trussel mot det marine økosystemet i Østersjøen og Skagerrak. Forvaltningsmyndighetene for disse havområdene står overfor mange…

SENAVIS

Det finnes i dag sensorer som måler vannfilmtykkelse, men det mangler fortsatt teknologi for å måle hvor mye salt/kjemikalier ligger igjen. Slik teknologi er svært ettertraktet i bransjen fordi det…

5 nye prosjekter styrker samarbeid i Nordens Grønne Belte

5 nye prosjekt får støtte fra Interreg Sverige-Norge og delområde Nordens Grønne Belte. Alle de fem prosjektene skal på ulike måter bidra til at regionen når klimamål, reduserer forurensning og styrker kultur- og arbeidsliv.

Anemoi

Chemical emissions from offshore wind farms: assessing impacts, gaps and opportunities (Anemoi) Prosjektet Anemoi tar sikte på å karakterisere kjemiske utslipp fra OWFs i Nordsjøen, vurdere deres innvirkning på havmiljøet,…

Active Cities

Active mobility increased for sustainable zero-carbon urban multimodality, through human-centric planning, mobility hubs and behaviour change (Active Cities) Active Cities fremmer aktiv mobilitet (gåing, sykling) i NSR-byer for bærekraftig, nullutslipps…

NeTo-PFAS

New tools for managing PFAS challenge (NeTo-PFAS) Polyfluorerte alkyl forbindelser (PFAS) er høyt stabile miljøgifter som brukes som brannslukningingsmiddel på for eksempel flyplasser. Nesten alle mennesker har PFAS i blodet…