Anemoi

Chemical emissions from offshore wind farms: assessing impacts, gaps and opportunities (Anemoi)

Prosjektet Anemoi tar sikte på å karakterisere kjemiske utslipp fra OWFs i Nordsjøen, vurdere deres innvirkning på havmiljøet, utforske mulighetene for akvakultur ved OWFs og identifisere effektive overvåkningsverktøy og reduksjonstiltak for bærekraftig flerbruk av havmiljøet. Prosjektet vil øke kunnskapen om kildene til kjemiske utslipp og deres potensielle risikoer, noe som er avgjørende for OWF-industrien og utviklingen av politikk.

Anemoi vil også foreslå regulatoriske endringer som er nødvendige for å oppnå internasjonal harmonisering av miljøregulering for OWF-utslipp i Nordsjøregionen. Prosjektet vil fremme løsninger for å redusere kjemiske utslipp fra korrosjonsbeskyttelsessystemer og påførte belegg, og vil bidra til ansvarlig forvaltning av denne industrien.

For å oppnå disse målene vil prosjektet etablere et tett samarbeid med interessenter, inkludert partnere fra industrien, politiske beslutningstakere og offentlige organer. Dette samarbeidet vil sikre toveis kunnskapsutveksling og bidra til å veilede prosjekthandlinger og tiltak for utslippsreduksjon, samtidig som det gir innsikt i samfunnsaspekter knyttet til OWF-utvikling.

Norsk prosjekteier

SINTEF Ocean AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 854 202 NOK

Total: 5 870 456 €

Andre partnere

Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Federal Maritime and Hydrographic Agency, French National Institute for Ocean Science, POM-WVL, Dutch Research Counsil Institute Organisation – Royal Netherlands Institute for Sea Research, Hereon, Technical University of Braunschweig, University of Antwerp, Technical University of Denmark