Stikkord: utlysning av prosjektmidler

ESPON 2030: 6 åpne utlysninger

Programmet ESPON 2030 har 6 åpne utlysninger tilgjengelig for norske deltakere Nedenfor finner du lenker til de konkrete utlysningene. Utlysningsdokumentasjonen vil snart (etter validering) være tilgjengelig på «Luxembourg Public Procurement…

URBACT – 1. utlysningsrunde er åpen

Et «Action Planning Network» er satt sammen av 8 – 10 partnere. Målgruppen for utlysningen er i hovedsak kommuner. Kommuner i alle størrelser kan delta. Ledet av en hovedpartner og…