Regionprosjekt Vaajma

Lierne og Røyrvik kommuner i Nord-Trøndelag, og Strømsund og Krokom kommuner på svensk side, fortsetter å utvikle det grenseregionale samarbeidet i den nordlige delen av Nordens Grønne Belte. Prosjektet er framtidsrettet og har tydelige mål om å utvikle området både økonomisk, økologisk og sosialt.

Prosjektets hovedmål er:
* Regionen skal ha netto innflytting innen prosjektslutt
* Økt sysselsetting.
* Opprettholde kvalitet, kapasitet og kompetanse i offentlig sektor
* Økt livskvalitet for befolkningen
* Pilotregion for svensk og norsk regionalpolitikk: Minst 3 piloter/forsøk skal starte i løpet av prosjektperioden.

Fase 2 av Midt-Skandinavisk regionprosjekt (GIM), (01.01.2009 – 31.12.2011).

Norsk prosjekteier

Lierne kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2012 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 2839000 Kjell

Total: 1661689 €

Andre partnere

Røyrvik kommune
Strømsund kommune
Krokom kommune