Øker kunnskapen om fjellets natur og kulturarv

Prosjektet bygger på det eksisterende fjellnettverket i regionen (forvaltende myndigheter, reinbeitenæringen, reiselivsaktører, bedrifter m.fl.). Gjennom prosjektet ønsker man å øke folks kunnskap om kultur, natur og dyreliv i fjellet.

Dette inkluderer økt kunnskap om reinbeitenæringen, klimapåvirkning, samt individets rolle og påvirkning på naturmiljøet, fjellsikkerhet, samt hvordan enhver på best mulig måte kan oppleve glede og rekreasjon i fjellet.

Utviklet digitalt læringsverktøy

Naboer AB er både norsk og svensk prosjekteier for prosjektet som har mottatt Interreg-støtte fra Sverige-Norge programmet. I samarbeid med det svenske Fjellsikkerhetsrådet har prosjektet blant annet utviklet et digitalt læreverktøy som omhandler den svenske fjellnaturen.

Materialet ligger åpent og tilgjengelig HER.

Samarbeidspartnerne har også arrangert en egen temauke for barnehage med foreldre, hvor kunnskapen også har blitt implementert i det pedagogiske opplegget.

Videre har man smarbeidet med Årdalens folkehøyskole, den svenske turistforeningen, Trondheim Turistforening/Den norske turistforeningen om å avholde et eget kurs i fjellkunnskap, som både blander praksis og teori. Som del av dette kurset har man også utviklet en egen kursbok.

Aktivisert 11 000

Prosjektets aktiviteter har engasjert om lag 11 000 personer, hvorav 5 000 av disse har vært barn og unge under 25 år.

Gjennomførelsen av disse prosjektene viser at økt fjellkunnskap bidrar til bedre innsikt, sikkerhet og opplevelser for den enkelte som ferdes i fjellet. På bakgrunn av dette ser man at kunnskapen om grensefjellene særlig har økt for målgruppen, hvilket på sikt vil bidra til bedre forutsetninger for en bærekraftig og ansvarlig naturforvaltning i fjellet.

Les mer om prosjektet Fjellkunnskap i prosjektet sluttrapport.