FEM

FEM står for Fornybar energi,Energieffektivisering og Miljø og er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Sverige.

Målgruppen er næringslivet i regionen, både virksomheter somarbeider innen fornybar energi, energieffektivisering og miljø, og leverandører til disse. Prosjektet omfatter også virksomheter som skal gjennomføre energiomlegging ogenergieffektive tiltak i egen virksomhet.

Gjennom samarbeid med forskningsinstitutter, utdanninginstitusjoner, kommuner og offentlig virksomhet skal prosjektet også bidra til økt kompetanse og utviklingav innovative produkter og tjenester innenfor fagområdene.

Norsk prosjekteier

Tretorget AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 6 820 000 Kjell

Total: 3338504 €

Mer om prosjektet