Interreg-samarbeid førte til verdens fremste klimabygg

Interreg-prosjektet FEM var en pådriver i den spede begynnelsen på det som nå presenteres som et av landets beste miljøbygg. Nybygget på Campus Evenstad ved Høgskolen i Innlandet (INN) i Stor-Elvdal har vært Statsbyggs mest miljøambisiøse prosjektet til nå.

F.v.: byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg, overleverte bygget til Kunnskapsdepartementet ved underdirektør Arne Hovden, som stilte lokalene til disposisjon for Høgskolen i Innlandet ved prorektor Jørgen Klein, som så overlot nøkkelen til dekan Harry Andreassen. Foto: Høgskolen i Innlandet
F.v.: byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg, overleverte bygget til Kunnskapsdepartementet ved underdirektør Arne Hovden, som stilte lokalene til disposisjon for Høgskolen i Innlandet ved prorektor Jørgen Klein, som så overlot nøkkelen til dekan Harry Andreassen. Foto: Høgskolen i Innlandet

Campus Evenstad er Norges første nullutslipsbygg, et såkalt ZEB-COM-bygg. Bygeprosjektet og det har også vært et pilotprosjekt for det nasjonale forskningssenteret for nullutslippsbygg – The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). «ZEB-COM»-benevnelsen innebærer at byggets fornybare energiproduksjon dekker klimagassutslippet fra bygging, drift og produksjon av byggematerialer.

Administrasjonsbygg på Campus Evenstad i Stor-Elvdal kommune er det mest miljøambisiøse prosjektet Statsbygg har hatt til nå. Bygget utnytter massivtreets egenskaper med hensyn til fornybarhet, varmemagasinering og positive effekter på inneklima og arbeidsmiljø.

FEM var med fra starten
FEM-prosjektet bidro i arbeidet da Tredriver’n i Hedmark utviklet konseptet TREplusshus, som kjennetegnes av energiinnovasjoner og miljøgevinster. Mulighetsstudien som ble lagt fram ble omtalt som en avgjørende pilot for Statsbygg og etablerte også begrepet «klimakjernen» som benevnelse på en optimal kombinasjon av materialer og energi.

Dette vises også i den nye anlegget, der varme og strøm produseres i et kombinert kraft-varme-kraftverk, basert på flis fra Østerdalen. I tillegg produserer solcelleanlegget 64.000 kWh/år. Disse energianleggene brukes også aktivt i undervisningen.

LES MER: Verdens fremste klimabygg (Teknisk Ukeblad)

campusevenstad_rosad
Prosjektleder i ecoINSDE Ola Rostad fra Tretorget og dekan Harry Andreassen foran den nye administrasjonsbygget ved Høgskolen Innlandet Evenstad.

Samarbeidet materialiserte seg
FEM-prosjektene, som var en del av Interreg Sverige-Norge i perioden 2007 til 2013, hadde som mål å styrke næringslivets og grenseregionens konkurransekraft gjennom grenseoverskridende samarbeid innen fornybar energi, energieffektivisering og miljø.

– Det er spennende å se hvordan ideene fra forprosjektet som FEM var med på å finansiere nå har materialisert seg i et ferdig bygg, sier daglig leder ved Tretorget, Ola Rostad. Han har vært med som delprosjektleder både i Interreg FEM og nå i Interreg ecoINSIDE, der også Evenstad er med som partner.

– Vi gleder oss til å få vist fram det nye bygget til våre svenske partnere, sier Rostad.

Idyllisk campuswidth_1349.height_611.mode_crop.Anchor_middlecenter (2)
Campus Evenstad ligger ved Glomma, omgitt av jorder og skog. Det første som møter tilreisende til skolen en rød låve med et digert solcelleanlegg langs hele låvetaket. Skolen fremhever seg gjerne med nærhet til natur og bærekraftig virksomhet som noen av sine fremste verdiene.

– Mange av studentene som begynner hos oss er opptatt av friluftsliv, og har gjerne jakt og fiske som hobby, forteller dekan Harry Peter Andreassen.

Skoleanlegget er en gammel storgård. Dekanen har vært opptatt av at skolen skal holde fast ved gårdsinntrykket. Nybygget fremstår som godt innpasset i det gamle gårdstunet.
– Skolen skal være en tradisjonsbærer, i en moderne setting, sier Andreassen.

Knytter sammen liv og lære
Campus Evenstad ligger i hjertet av Østerdalen, i Stor-Elvdal kommune, 20 km sør for Koppang. Her tilbys det høyskolestudier i skog- og utmarksfag, i jakt- fiske- og naturveiledning og anvendt økologi. Nybygget som er på 1100 kvadratmeter, reflekterer fagprofilen til høgskolens avdeling for anvendt økologi og landbruksfag.

Skogressursene synliggjøres blant annet ved omfattende bruk av tre. Det ble tidlig bestemt at det skulle brukes massivtre som konstruksjonsmateriale i nybygget. Massivtre binder CO2 og reduserer klimagassutslippene. Det er også gode varmemagasinerende egenskaper og har positiv effekt på inneklima og arbeidsmiljø.