Ny kunnskap om sørsamer

Prosjektet er på norsk side iverksatt (initiert) av Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter som ligger i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag, og Hedmark fylkeskommune er samarbeidspartner i prosjektet.

På seminaret ble mange ulike typer sørsamiske kulturminner på begge sider av riksgrensen gjennomgått. Den fremdeles “gjeldende” innvandringsteorien som går ut på at sørsamer vandret inn i dagens sørsamiske områder på 1600-1700-tallet, ble lagt fram. Det ble imidlertid fokusert på at denne teorien er utdatert da det foreligger mer enn nok arkeologisk materiale som viser at den sørsamiske kulturen fantes i disse områdene allerede før vikingtid som begynte på slutten av 700-tallet e.Kr.

Det sørsamiske området, basert på dagens sørsamiske bosetningsområder og kjente kulturminner som kan knyttes til sørsamisk aktivitet, strekker seg fra ca. Mo i Rana i nord til Engerdal (Elgå) og Rendalsfjella i sør.

Dette prosjektet, som avsluttes i utgangen av juni 2014, har gått over tre år og er en oppfølging av interregprosjektet “Det samiska rummet”.

«Det samiska rummet” konsentrerte seg om de nordlige delene av det sørsamiske området, mens “Sydsamer, landskap och historia” har tatt for seg de sørlige delene, inkludert noen av områdene i Hedmark. Begge prosjektene har bl.a. bestått av registrering av sørsamiske kulturminner samt noen arkeologiske undersøkelser.

Les mer bak lenkene til høyre.