Strammer inn logo-regler

Logoen til EUs regionale utviklingsfond skal vises på all informasjon på informasjonsarrangementer og stedet der prosjektet er gjennomført. Programmets motto «Grenseløse muligheter» må også være med.

Du finner logoene og programmets retningslinjer via lenkene til høyre for artikkelen

EU-flagget med teksten i Den europeiske union og Det europeiske regionale utviklingsfondet skal være minst like store som de andre logoer.

For små reklameframstøt kan fondets navn og programmet delvis utelates. Man kan bruke programmets logo i informasjonsframstøt, men det er ikke et krav på samme måte som bruk av EU-flagget med tilhørende tekster.

OBS! Det er viktig at man har riktig identitet av EUs regionale utviklingsfond på all informasjon på informasjonsarrangementer og stedet der prosjektet er gjennomført. Kostnadene dekkes ikke dersom opplysningsplikten ikke er fulgt! EU-flagget med teksten i Den europeiske union og Det europeiske regionale utviklingsfondet skal være minst like store som de andre logoene.

interreg_iv_a_nordsapmi
loggo_interreg_iv_a_eu