Fra Forskning til Faktura

Norsk prosjekteier

Fiskeriforskning

Kontakt

  • Nilssen, Frode

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1000000 Kjell

Total: 254400 €