Påvirke Kolarctic-samarbeidet

Dette kan fungere som «trening» frem til ordinær søknadsutlysning, som tidligst kommer neste høst. Nærmere melding om disse møtene kommer før slutten av april. Sekretariatet gjør oppmerksom på at det er kort frist til å fremme prosjektideer: 14. mars.