Tilbake

Påvirke Kolarctic-samarbeidet

Kolarctic Norge inviterer nordnorske foretak, organisasjoner og myndigheter, til å fremme prosjektideer til vurdering i møter som holdes i Nordland, Troms og Finnmark i mai 2014.

Dette kan fungere som «trening» frem til ordinær søknadsutlysning, som tidligst kommer neste høst. Nærmere melding om disse møtene kommer før slutten av april. Sekretariatet gjør oppmerksom på at det er kort frist til å fremme prosjektideer: 14. mars.

Tilbake