Tilbake

Kolarctic-midler til Boris Gleb

Boris-Gleb grensestasjon. Foto: Barentsphoto.com.

Kapasiteten ved grensestasjonen Boris Gleb mellom Norge og Russland skal seksdobles ved hjelp av Interreg-midler. Det blir det største Kolarctic-prosjektet i denne programperioden.

Avtalen om opprusting av grensestasjonen kom formelt på plass like før nyttår. Det innebærer Interreg-midler for 185 millioner kroner. I tillegg kommer det russisk finansiering. Investeringen betyr en seksdobling av kapasiteten ved grensestasjonen mellom Norge og Russland, opplyser opplyser Kolarctic.no, som er nettsiden til interregprogrammet Kolarctic.

Det storstilte investeringsprosjektet har likevel ingen formell samarbeidspart på norsk side, noe som er mulig innen denne prosjekt-typen. Det er dermed ingen norske Kolarctic-midler i dette prosjektet, kun midler fra EU og Kolarctic Russland.

Tilbake