Midler til forberedende prosjekter

Kolarctic legger til rette for utviklingsprosjekter med samarbeidspartnere i Nordvest-Russland. 1. januar åpnet programmet for søknader om forberede prosjekter med mål om å utvikle hovedprosjekter i 2014-2015.

Nordnorske myndigheter, organisasjoner og foretak kan søke om forprosjektmidler. Kolarctic kan støtte prosjektene med maksimalt 250.000 kroner, eller inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. For øvrig stilles følgende krav til søknadene:

1. Forprosjektet må ha som mål å utvikle hovedprosjekt i samsvar med Kolarctic sine retningslinjer.

2. Søker må være registrert i Nordland, Troms eller Finnmark, og prosjektene skal gi utviklingseffekt også i Norge.

3. Søker skal bidra til økt nordnorsk kompetanse på samarbeid i Russland.

4. Søknader skal inneholde budsjett og en kort beskrivelse på inntil 2 sider.

Potensielle søkere bør ha etablert kontakt med et aktuelt prosjektpartnerskap, eller ha grenseerfaring og kompetanse fra samarbeid med Russland.

Mer informasjon om forprosjektstøtte finner du på www.kolarctic.no