Tilbake

Mobiliserer for mer samarbeid med Europa

Over hele Europa samarbeider mennesker å tvers av grenser for smartere byer og regioner, større vekst og mer bærekraft. Det er fortsatt penger å hente for norske aktører som vil delta i samarbeidet.

Vil du vite mer om hvordan Norges transnasjonale og alleuropeiske samarbeid med partnere fra hele Europa bidrar til en smartere, mer inkluderende og mer bærekraftig samfunnsutvikling? Da bør du ta turen til Gardermoen 16. mars.

Oppdatert: påmeldingsfristen er forlenget til 10. mars. Klikk her for å melde deg på konferansen

Det finnes en god del midler igjen i flere programmer for norske partnere og vi ønsker å vise frem mulighetene som ligger i Interreg til både erfarne og nye potensielle norske deltakere 
16. mars inviterer Interreg B- og C-programmene Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europe og ESPON til mobiliseringskonferanse for å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging som finnes gjennom deltagelse i programmene.

B-programmene handler om regionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer. Interreg C prioriterer formidling og deling av erfaringer og bygging av nettverk mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.

– Det er vanskelig å finne et riktig tidspunkt for slike konferanser i og med at tidspunktene for utlysninger varierer mellom programmene. Men det finnes en god del midler igjen i flere programmer for norske partnere og vi ønsker å vise frem mulighetene som ligger i Interreg til både erfarne og nye potensielle norske deltakere. Vi oppfordrer alle med ideer og interesse for samarbeid med europeiske aktører til å melde seg på. Programmenes kontaktpunkter i Norge kan hjelpe til med å utvikle prosjektideer og koble aktører inn mot aktuelle partnere i program-geografiene, sier Ann Irene Sæternes, Kate Clarke, Jon Halvard Eide og Lena Thorgersen, nasjonale kontaktpunkter for henholdsvis Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet, Interreg Europe og Nordlig Periferi og Arktis.

Vil du vite mer om mulighetene for økonomisk støtte til samarbeid og kunnskapsutveksling med partnere fra hele Europa? Klikk her for å melde deg på konferansen. Meld deg på innen 10. mars.

Kommende utlysninger i B- og C-programmene

Program Frist Innsatsområder
Østersjøprogrammet Kunngjøres senere, åpner sommeren 2017 Forskning og innovasjon, miljø, ressurser og kulturarv, bærekraftig transport,
tiltak som understøtter EUs østersjøstrategi
Nordsjøprogrammet 28. august 2017 Konkurransekraft for SMB, klima, miljø, ressurser og kulturarv
bærekraftig transport
Nordlig Periferi og Arktis Kunngjøres i mars 2017 Forskning og innovasjon, bedriftsutvikling for SMB,
klima, miljø, ressurser og kulturarv
Interreg Europe 30. juni 2017 Forskning og innovasjon, bedriftsutvikling for SMB,
klima, miljø, ressurser og kulturarv
Urbact 31. mars 2017 Good practice call

Program for mobiliseringskonferansen

09:00 – 09:30: Registrering og kaffe

Moderator: Kommunal- og regionalråd, Eivind Lorentzen, Norges delegasjon til EU

 • 09:30 – 09:40: Velkommen og introduksjon – mål, prioriteringer og betingelser for Norges deltakelse i Interreg. Arve Cato Skjerpen, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
 • 09:40 – 11:40 Presentasjon av programmene – geografi, tematiske prioriteter, antall søknader og godkjente prosjekter hittil, herunder med norske partnere, kommende søknadsrunder, gjenværende norsk finansiering
  • 09:40 – 10:00: Nordsjøprogrammet. Nasjonalt kontaktpunkt Kate Clarke, Vestlandsrådet/Hordaland fylkeskommune
   10:00 – 10:20: Østersjøprogrammet. Nasjonalt kontaktpunkt Ann IreneSæternes, Østlandssamarbeidet
   10:20 – 10:40: Nordlig Periferi og Arktis programmet. Nasjonalt kontaktpunkt Lena Thorgersen, Nordland fylkeskommune
 • 10:40 – 11:00: Kaffepause
 • 11:00 – 11:20: Interreg Europe. Medarbeider fra programsekretariatet i Lille [bekreftet] og nasjonalt kontaktpunkt Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune
 • 11:40 – 12:00: Presentasjon av ESPON. Nasjonalt kontaktpunkt Jon P. Knudsen, Oxford Research
 • 12:00 – 12:15: Perspektiver på Interreg etter 2020. Eivind Lorentzen, Regionalråd på Norges EU-delegasjon i Brussel
 • 12:15 – 12:30: Prosedyrer for First Level Control. Arve Cato Skjerpen/Ingebjørg Fiskum Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
 • 12:30 – 13:15: Lunsj
 • 13:15 – 15:30: Parallelle sesjoner for det enkelte program
  • Råd om prosjektutvikling og deltakelse, orienteringer/erfaringer fra norske lead- og prosjektpartnere og tilbud om individuelle konsultasjoner.
Tilbake