Go back to events

Mobiliseringskonferanse for Interreg B- og C-programmene

Dato

Start: 16.03.17 Kl: 09:00
Slutt: 16.03.17 Kl: 15:30
Frist: 10.03.17

Vil du vite mer om hvordan Norges transnasjonale og alleuropeiske samarbeid med partnere fra hele Europa bidrar til en smartere, mer inkluderende og mer bærekraftig samfunnsutvikling? Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europe og ESPON inviterer til mobiliseringskonferanse for å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging som finnes gjennom deltagelse i programmene.

I løpet av dagen holdes det egne sesjoner med nyttig og oppdatert veiledning for prosjektutviklere som vurderer å søke i forbindelse med utlysninger i de ulike programmene. Nasjonale kontaktpunkter og representanter fra sekretariatene stiller på konferansen, og du vil få mulighet til å avtale individuell konsultasjon med disse.

Program:

09:00 – 09:30: Registrering og kaffe

Moderator: Kommunal- og regionalråd, Eivind Lorentzen, Norges delegasjon til EU

 • 09:30 – 09:40: Velkommen og introduksjon – mål, prioriteringer og betingelser for Norges deltakelse i Interreg. Arve Cato Skjerpen, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
 • 09:40 – 11:40 Presentasjon av programmene – geografi, tematiske prioriteter, antall søknader og godkjente prosjekter hittil, herunder med norske partnere, kommende søknadsrunder, gjenværende norsk finansiering
  • 09:40 – 10:00: Nordsjøprogrammet. Nasjonalt kontaktpunkt Kate Clarke, Vestlandsrådet/Hordaland fylkeskommune
   10:00 – 10:20: Østersjøprogrammet. Nasjonalt kontaktpunkt Ann IreneSæternes, Østlandssamarbeidet
   10:20 – 10:40: Nordlig Periferi og Arktis programmet. Nasjonalt kontaktpunkt Lena Thorgersen, Nordland fylkeskommune
 • 10:40 – 11:00: Kaffepause
 • 11:00 – 11:20: Interreg Europe. Medarbeider fra programsekretariatet i Lille [bekreftet] og nasjonalt kontaktpunkt Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune
 • 11:40 – 12:00: Presentasjon av ESPON. Nasjonalt kontaktpunkt Jon P. Knudsen, Oxford Research
 • 12:00 – 12:15: Perspektiver på Interreg etter 2020. Eivind Lorentzen, Regionalråd på Norges EU-delegasjon i Brussel
 • 12:15 – 12:30: Prosedyrer for First Level Control. Arve Cato Skjerpen/Ingebjørg Fiskum Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
 • 12:30 – 13:15: Lunsj
 • 13:15 – 15:30: Parallelle sesjoner for det enkelte program
  • Råd om prosjektutvikling og deltakelse, orienteringer/erfaringer fra norske lead- og prosjektpartnere og tilbud om individuelle konsultasjoner.

Program for mobiliseringskonferanse Interreg pr 8.3.

Go back to events