Tema: Forvaltning (2014-2020)

Migrasjonskrisen er regionenes utfordring

Strømmen av flyktninger fra Midtøsten og Afrika setter europeiske lokalsamfunn under et stort press. Men den største folkeforflytningen siden andre verdenskrig kan også by muligheter for regional utvikling,

Gjør oss bedre rustet ved katastrofer

Neste uke deltar norske redningsmannskaper i historiens femte Barents Rescue Exercise. – Samarbeidet gir oss innsyn i hverandres kapasiteter, evne og vilje til å bidra, sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Her er grenselosene anno 2015

Hver måned besvarer de tusenvis av henvendelser om å bo, jobbe og drive business på den andre siden av grensen. De åtte ansatte ved Grensetjänsten er blitt våre moderne grenseloser.

Hipp hurra for jubilanten!

Denne uka markeres det at det største og viktigste instrumentet for regionalt samarbeid i Europa har eksistert i et kvart århundre. Sjekk hva norske aktører har vært med på!

Ny kunnskap styrker utkant-Europa

Hvordan sikre optimal utnyttelse av de enorme naturressursene i den mest grisgrendte delen av Europa? Nordlig Periferi og Arktis-prosjektet REGINA skal legge ny kunnskap på bordet.

Side 3 av 3
123