Migrasjonskrisen er regionenes utfordring

Det er noen av hovedfunnene etter at ESPON, Interregs eget kunnskapsprogram for regional utvikling og arealplanlegging, har rettet søkelyset mot den europeiske migrasjonskrisen. Programmet publiserer jevnlig kart med konkret og kortfattet informasjon om regionale utviklingstrekk i Europa. I siste utgave av «map of the month» kan du lære mer om bakgrunnen for strømmen av migranter.

LES OGSÅ: Åpner for å integrere med Interreg

ESPON fastslår at migrasjonen er forventet å øke i løpet av de neste årene, og at mange tiltak allerede er iverksatt for å sikre en effektiv håndtering av det som er den største folkeforflytningen i Europa siden andre verdenskrig. Samtidig understrekes det at den europeiske fellesinnsatsen bør ta opp i seg regionale og urbane særtrekk. ESPON trekker fram en del scenarier og utviklingstrekk som bør vekke interessen hos politikkutformere i hele Europa:

ESPON understreker at migrantene ikke utgjør én homogen gruppe. Mangfoldet kommer særlig til uttrykk gjennom språk, kultur, utdanning og andre ferdigheter. Krisen kan derfor by på muligheter for Europas regioner:

Vil du vite mer? Hele ESPON Policy Brief: Territorial and urban aspects of migration and refugee inflow finner du vedlagt under denne artikkelen.