Bli med på byfeiring i Riga

Er du nysgjerrig på siste nytt innen bærekraftig byutvikling? Vil du vite mer om URBACT og hvordan Interreg-programmet arbeider for Europas byregioner? Vil du bygge nettverk og partnerskap med andre urbane aktører?

Da bør du allerede nå sette kryss i kalenderen: 6. – 8. mai arrangerer URBACT sin egen byfestival – URBACT City Festival!

I løpet av dagene i kultur- og historietunge Riga kan arrangøren by på en rikholdig meny bestående av workshops, forelesninger, TED Talks, idé-verksteder og walk-shops.

Festivalen retter seg mot prosjektaktører, beslutningstakere og politikere som jobber med byutvikling på lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt plan, forskningsinstitusjoner, representanter fra byer og organisasjoner.

Om URBACT III

URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa. URBACT er en del av Interreg-familien og består av alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. Programmet skal sette byer og kommuner/regioner i stand til å utvikle løsninger på ulike utfordringer i samfunnet. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene.

Hva støtter Urbact programmet?

• Utveksling av erfaringer og læring om felles utfordringer i prosjekt
• Utvikle og implementere politikk og strategier
• Spre erfaringer og resultater fra prosjekt

PS: Fullstendig program finner du i vedlegget til høyre for denne artikkelen.

URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa.
URBACT er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som skal bidra til å fremme en bærekraftig byutvikling i Europa.