Tema: 2.5 Klimatilpasning

City Blues

City Blues – Bluegreen nature-based solutions for climate change adaptation and citizen wellbeing Urbaniseringspress i byer i vekst gjør byens elver og bekker med sine vannbassenger mer sårbare for virkningene…

Biodiverse Cities

Accelerating action for BIODIVERSity Enhancement in CITIES to benefit nature and people (Biodiverse Cities) Biodiverse Cities-prosjektet har som mål å akselerere tiltak for å fremme biodiversitet og transformere NSR-byer til…

SHARE-North Squared (SN2)

Delingsmobiliteten, inkludert bildeling, sykkeldeling og mikromobilitet som elsparkesykler og mopeder, har vokst betydelig nylig. Disse alternativene kan løse transportproblemer, redusere miljøbelastningen og øke sosial samhørighet. Studier viser at folk er…

Active Cities

Active mobility increased for sustainable zero-carbon urban multimodality, through human-centric planning, mobility hubs and behaviour change (Active Cities) Active Cities fremmer aktiv mobilitet (gåing, sykling) i NSR-byer for bærekraftig, nullutslipps…