Tema: 2.3 Fornybar energi

Green Hydra

Green Hydra – Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem Sogndal kommune adresserer kommuneplanen som politikkinstrument i prosjektet. Planen har egne tiltak for å promotere hydrogen. Kommunen…

Cleancon II

Rapportene fra FNs klimapanel er entydige: det haster å få ned klimagassutslippene og ved å gå over på utslippsfrie løsninger basert på fornybar energi! Maskiner og utstyr innen bygg- og…

Anemoi

Chemical emissions from offshore wind farms: assessing impacts, gaps and opportunities (Anemoi) Prosjektet Anemoi tar sikte på å karakterisere kjemiske utslipp fra OWFs i Nordsjøen, vurdere deres innvirkning på havmiljøet,…

REDII Ports

Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in PORTS – REDII Ports Prosjektet inkluderer 5 alternativer: Det følger en 3-trinns vei: identifisering av lokale grønne ressurser via en sirkulær økonomi og…

GO:LEIF

GO:LEIF Grön omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar BAKGRUNN I dag drivs i princip samtliga fritidsbåtar med fossila drivmedel och förorsakar utöver klimatpåverkan även miljöskadliga utsläpp. I Sverige…

Boost Nordic Biogas (BNB)

The biogas system involves many parts of society and can contribute to sustainable waste management, sustainable food production, local cycles of nutrients, circular economy, resource efficiency, security of supply in…