REDII Ports

Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in PORTS – REDII Ports

REDII PORTS fokuserer på å fremme renere energi- og drivstoffproduksjon, lagring og bruk sett fra havnemyndigheters perspektiv.

Prosjektet inkluderer 5 alternativer:

  1. elektrisitet (kai- og hydrokraft/batteri),
  2. vind/sluser/tidevann/sol; ‘
  3. biodiesel;
  4. hydrogen;
  5. ammoniakk/metanol.

Det følger en 3-trinns vei: identifisering av lokale grønne ressurser via en sirkulær økonomi og online verktøy, identifisering av utfordringer/muligheter i havner, og estimat av etterspørsel/handelsvolum for disse energiformene.

Målet er å hjelpe 250+ havner og organisasjoner med å ta informerte beslutninger. Partnerne vil teste teknologiske løsninger både onshore og offshore, med deltakelse av både offentlige og private aktører. Prosjektet har også som mål å levere energi til havnesamfunnet, inkludert borgere og bedrifter. Skalering og engasjement vil skje gjennom B2B-løsninger, beste praksis, handelsknutepunkter og forretningsmulighetsplattformer for fornybar energi.

Dokumenter

Norsk prosjekteier

Moss Havn KF, Eigersund Kommune

Kontakt

Prosjektperiode

20.09.2022 - 20.09.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 8 665 125 Kr NOK

Total: 6 871 620 € €

Andre partnere

Niedersachsen Ports, Port of Korsoer, Port of Brussels, Port of Zwolle, Multimodal Container Services, Brittany Region, Port of Hamburg Marketing, VIVES University of applied Sciences, Northern Innovation-lab Circular Economy, Brittany’s regional innovation and economic development agency, Maritime Equity Partners, Laumė Climate Consulting, Port of Trelleborg