ScandTick Innovation

ScandTick Innovation er det største forskningsprosjektet på flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia. Formålet å minske forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr i Skandinavia. Totalt 11 svenske, danske og norske partnerinstitusjoner deltar i prosjektet som har en budsjettramme på 8 788 552 Euro. Prosjektet ledes av Sørlandet sykehus HF og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige, og varer fra 1. september 2015 til og med august 2018.

Bakgrunnen for prosjektet er det stadig økende problemet med flått og flåttbårne sykdommer i de skandinaviske landene, spesielt innen Öresund-Kattegatt-Skagerak (ØKS) regionen. ScandTick Innovation bygger videre på det foregående INTERREG ÖKS IVA prosjektet ScandTick (2012- 2014), hvor fem partnere arbeidet for å styrke forskningssamarbeidet. Her ble blant annet metoder for diagnostikk av flåttbåren sykdom sammenlignet og evaluert, og en omfattende kartlegging av mikrober i flått ble startet.

I Interreg ÖKS V  prosjektet ScandTick Innovation skal spesialister innen veterinærmedisin, økologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, medisin, helseøkonomi og miljømodellering arbeide videre for å redusere antall flåttbårne infeksjoner hos både mennesker og dyr. Det skal jobbes med forebyggende informasjonsarbeid, vaksineutvikling, forbedret diagnostikk og behandling av flåttbårne sykdommer hos både mennesker og dyr, samt miljømodellering med tanke på nåværende og fremtidig utbredelse og forekomst av flått og flåttbårne sykdommer.

I det foregående ScandTick-prosjektet ble det fokusert på skogflåttencefalitt (TBE-virus) og borreliose (forårsaket av borrelia-bakterien) som er de mest vanlige flåttbårne sykdommene hos mennesker. I ScandTick Innovation skal det også forskes på mindre kjente mikrober som Cand. Neoehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, Bartonella og Babesia.

Norsk prosjekteier

Sørlandet Sykehus HF

Prosjektperiode

01.09.2015 - 31.08.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 8 037 894 Kjell

Total: 3 389 526 €

Prosjektnettside

http://scandtick.com/

Andre partnere

Region Skåne, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder, Norges Miljø- och biovitenskaplige universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Serum Institut.