ScandTick Innovation lanserer nytt læringskonsept for barn

Prosjektet har i tillegg til e-læringskurs utviklet en quiz og en egen «flått-dans». Med fokus på forebygging ønsker prosjektet nå å rette informasjon om flått direkte mot barna. Ressursene vil være tilgjengelige på norsk, svensk og dansk og skal distribueres i hele Skandinavia.

Flått fort bort

Den 10.mai arrangerte prosjektet lanseringsfest på Sørlandet Sykehus. Her fikk barna prøve seg på e-læringskurset, danse flåttdansen sammen, i tillegg til lek i skogen og servering av kake og brus. Under lanseringen ble det også filmet til en reportasje som skal brukes i markedsføring mot skolene i Agder, samt på kampanjesiden, Flått fort bort!

ScandTick Innovation er det største forskningsprosjektet på flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia. Formålet er å minske forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr i Skandinavia. Totalt 11 svenske, danske og norske partnerinstitusjoner deltar i prosjektet som har en budsjettramme på 8 788 552 Euro. Prosjektet, som er støttet av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak ledes av Sørlandet sykehus HF og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige.